Kunstbilde

Edvard Munch (1863-1944)
Olje på lerret, 150 x 131 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Spanskesyken – som visstnok skyldtes et særdeles ondartet virus – herjet fra januar 1918 til desember 1920. Hvor den startet er ikke klarlagt, og heller ikke hvor nange som døde. Det er anslått fra 17 til 100 milioner dødsofre på verdensbasis.

Edvard Munch ble trolig smittet ved årsskiftet 1918/1919, men overlevde. Her har han fremstilt seg selv som rekonvalesent. Blant dem som ikke overlevde, var den polsk/franske dikter og kunstkritiker Guillaume Apollinaire (1880-1918). Han deltok i første verdenskrig som fransk artillerioffiser, og ble alvorlig såret i 1916. Han gjenvant aldri helsen helt, og var dermed blant de mest utsatte.

Omtrent hundre år tidligere, i 1825, overlevde Ludwig van Beethoven en alvorlig sykdom, og den tredje satsen i hans strykekvartett i a-moll op 132 fra samme år bærer titelen Heiliger Dankgesang eines Genesenen an der Gottheit, in der Lydischen Tonart – Hellig takkesang til det guddommelige fra en tilfrisknet, i den lydiske toneart. Alban Berg-kvartetten spiller.

ANNONSE

ANNONSE

Læs også

Læs også