Kunstbilde

Peter Paul Rubens (1577-1640)
Olje på lerret, 180 x 152 cm, Kunstmuseet i Irbit.

Motivet er kjent i minst åtte varianter, som det er utmerket gjort rede for her.

I 2012 ble bildet renset og undersøkt i Eremitagen i St. Petersburg, og det ble antatt at ved siden av Rubens selv hadde også Anton van Dyck (1599-1641) og Jacob Jordaens (1593–1678) bidratt.

Søstrene Martha og Maria er omtalt i evangeliet etter Lukas 10, 38–42 (DNB 1930):

Og det skjedde mens de var på vandring, at han kom til en by, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som hette Maria; hun satte sig ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Marta hadde det meget travelt med å tjene ham; hun gikk da frem og sa: Herre! bryr du dig ikke om at min søster har latt mig bli alene om å tjene dig? Si da til henne at hun skal hjelpe mig! Men Jesus svarte og sa til henne: Marta! Marta! du gjør dig strev og uro med mange ting; men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal tas fra henne.

og hos Johannes 12, 1-3

Seks dager før påske kom da Jesus til Betania, hvor Lasarus var, han som Jesus hadde opvakt fra de døde. Der gjorde de et måltid for ham, og Marta gikk til hånde; men Lasarus var en av dem som satt til bords med ham. Maria tok da et pund ekte, såre kostelig nardus-salve og salvet Jesu føtter, og tørket hans føtter med sitt hår; og huset blev fylt av salvens duft.

Selv om det ikke uttrykkelig nevnes i noen av de nytestamentlige tekster, har Maria av Bethania i tradisjonen blitt identifisert med Maria Magdalena.

ANNONSE

Læs også

Læs også