Kunstbilde

Jusepe de Ribera (1591–1652)
Olje på lerret, 195 x 148 cm, Museo de Bellas Artes, Bilbao

Maria Magdalena kan lett kjennes igjen ved sine tradisjonelle attributter, et praktfullt rødt hår, salvekrukken og hodeskallen. Hun er omtalt i alle de fire kanoniske evangelier, og dessuten i apokryfer som Maria Magdalenas evangelium. Men hun nevnes ikke i hverken Apostlenes gjerninger eller i noen av de øvrige nytestamentlige skrifter.

Imidlertid har  tradisjonen identifisert henne med den ikke navngitte kvinne med salvekrukken hos synoptikerne, og med både Maria av Bethania og kvinnen som ble grepet på fersk gjerning,  i evangeliet etter Johannes.

Beretningen om den botferdige Maria Magdalena har en del paralleller med beretningen om den egyptiske Maria (c.344 – c.421).

ANNONSE

Læs også

Læs også