Kunstbilde

Ukjent(e) kunstner(e), annen halvdel av 1200-tallet.
Oljefarger(?) og forgylling på tre, 98,5 x 160 cm, Kulturhistorisk museum, Oslo

Alterfrontale fra Tingelstad gamle kirke, påbegynt i første halvdel av 1200-tallet.

Den gamle kirken ble tatt ut av bruk i 1866, da den nye Tingelstad kirke sto ferdig. Frontalen og andre klenodier havnet i Christiania, og inngikk i Historisk museums middelaldersamlinger. Menigheten ønsket frontalen tilbake, men i tiden mellom 1985 og 2008 ble dette avslått fem ganger. Og om man ikke kunne få originalen, ønsket man en rekonstruksjon – som ble påbegynt i 2011, og satt på plass i juni 2012.

Bildefeltene gjengir nytestamentlige beretninger, øverst til venstre Bebudelsen og Visitasjonen (Lukas 1, 26-56), øverst til høyre Hyrdenes tilbedelse (Lukas 2, 8-16), nederst til venstre Kongenes tilbedelse (Matthaeus 2,11), og nederst til høyre Presentasjonen i Templet (Lukas 2, 22-40, som også er dagens hovedtekst)

Kyndelsmesse, fra latin Missa Candelarum (lysmesse) feires den 2. februar.

ANNONSE

Læs også

Læs også