Kunstbilde

Johan Fredrik Leonard Dreier (1775-1833)
Teknikk og format ikke oppgitt, Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen.

Dreier var aktiv i Bergen fra 1800, og det er nærliggende å anta at hans prospektmalerier var en viktig inspirasjonskilde for den unge Johan Christian Dahl. Men Dreier er i dag best kjent for sine gjengivelser av norske folkedrakter.

I 1909 – snaue hundre år etter at bildet ble malt – ut fra gjengivelsen antagelig med akvarellfarger – fikk den daværende eier av Damsgaard, H. D. Janson, laget denne kopien. Den er muligens litografert, og her gjengitt etter avfotografering i Norsk Folkemuseum. Man bemerker at opphavsmannen faktisk er kreditert nederst til høyre.

ANNONSE

Læs også

Læs også