Kunstbilde

Anders Beer Wilse (1865-1949)
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum.

For å travestere en av våre mest folkekjære diktere, Alf Prøysen (1914-1970):

Vi ska sætt’ opp fuggelbæinn og vi ska pynte tre’

Fotografen har foreviget søsknene Fanny Olufine og Alf Hansen bak Vår Frelsers kirke (som den het inntil 1950) i Kristiania, med innsiden av Christian Heinrich Grosch‘ basarer i bakgrunnen. Familien var bosatt i Osterhaus gate 2, ikke så langt fra Stortorvet, og vi finner dem i Folketellingen for 1910. Ut fra min egen kjennskap til strøket må det ha hatt det temmelig trangbodd, og bare plass for et lite juletre.

Det er fjerde søndag i advent, og evangelieteksten for dagen finner vi hos Lukas, 1,46–55 (DNB 1930):

Da sa Maria: Min sjel ophøier Herren, og min ånd fryder sig i Gud, min frelser, han som har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nu av skal alle slekter prise mig salig, fordi han har gjort store ting imot mig, han, den mektige, og hellig er hans navn, og hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

Han gjorde veldig verk med sin arm, han adspredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanke; han støtte stormenn fra deres høiseter og ophøiet de små; hungrige mettet han med gode gaver, og rikmenn lot han gå bort med tomme hender. Han tok sig av Israel, sin tjener, for å komme miskunn i hu – således som han talte til våre fedre – mot Abraham og hans ætt til evig tid.

Det er Vulgatas latinske versjon av denne tekst som brukes i Magnificat, her i Johann Sebastian Bachs versjon, BWV 233 (c.1723 med senere revisjoner). Fremførelsen er ved Monteverdichor Würzburg med solister og Monteverdi Ensemble, dirigent er Matthias Beckert.
ANNONSE

Læs også

Læs også