Kunstbilde

Christian Heinrich Grosch (1801-1865)
Penn og akvarell på papir, 41,1 x 59,3 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Dette er én av flere presentasjonstegninger av teatrets fasade.

Christiania Theater, med adresse Bankplassen 4 i Christiania/Oslo, ble bygget etter Stadsconducteur (tilsvarer omtrent byplansjef) Grosch’ tegninger, sto ferdig i 1837, men ble revet allerede i 1899. Det ble erstattet med Norges Banks bygning, som senere ble benyttet av Muséet for samtidskunst.

Som man vil vite, var Henrik Ibsen (1828-1906) kunstnerisk leder for Christiania Theater fra 1858 til 1864. I hans Brand (1865) heter det mot slutten av fjerde akt:

Tabes alt din Vinding skabte; –evigt ejes kun det Tabte!

Dessverre hører mange av Grosch’ bygninger nå til det Tabte. Men på Bankplassen 3 ligger fortsatt Norges Banks første bygning (nå Arkitekturmuséet), og i gangavstand finner vi Børsen, som også er tegnet av Grosch.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria

Læs også