Kunstbilde

Frans Snyders (1579-1657)
Olje på lerret, 177,5 x 274 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Dette bildet inngår i Christian Langaards (1849-1922) samling av eldre europeisk kunst, som ved hans bortgang ble testamentert til det som én gang var Nasjonalgalleriet, mot at det fikk sin egen sal. (Christian Langaard var, som man vil vite, eier av Frydenlunds bryggeri i Christiania, grunnlagt av hans far Mads i 1859), Autentisiteten til flere av disse verkene har senere blitt til dels sterkt omstridt, men akkurat dette maleriet regnes som ekte.

I dette bildet ser det ut som om vi også har en handling, ved siden av den overdådige gjengivelsen av matnyttige dyr – i et langt større utvalg enn vi kan finne i dag.

Den unge assistent ser ikke ut til helt å mestre sin oppgave, og noen høns har klart å komme seg ut av burene. Mesteren virker mer enn en anelse oppgitt. Nede til venstre knurrer en hund mot en villsvin-skrott, og til høyre går et katt løs på noen høns som fortsatt er i bur. I dag er katter og bikkjer bannlyst fra mat-utsalg, men dette var noen år før Mattilsynet (og tilsvarende) ble opprettet i Europa.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også