Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669)
Etsning på papir, 13,6 x 16,9 cm, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam-

Nederlandsk titel: Christus verjaagt de geldwisselaars uit de Tempel.

Utdrivelsen av pengevekslerne og dyrekremmerne fra Templet er, med små variasjoner, fortalt i alle de fire kanoniske evangelier. Ut fra detaljene ser det ut til at det her er evangeliet etter Johannes, annet kapitel, vers 13-16 som ligger til grunn, kun der er en svøpe av rep nevnt.

DNB 1930 har:

Og jødenes påske var nær, og Jesus drog op til Jerusalem. Og i templet fant han dem som solgte okser og får og duer, og pengevekslerne som satt der, og han gjorde sig en svepe av rep og drev alle ut av templet, både fårene og oksene, og pengevekslernes penger spilte han, og deres bord veltet han, og til due-kremmerne sa han: Ta dette bort herfra! gjør ikke min Faders hus til en handelsbod!

ANNONSE

Læs også

Læs også