Kunstbilde

Sofonisba Anguissola (c.1532-1625)
Olje på lerret, 72 x 97 cm, Nasjonalmuséet i Poznań.

De gjengitte personer er fra venstre mot høyre Lucia (c.1536-c.1565), s som også skulle bli en anerkjent maler, Europa og Minerva. Den fjerde personen er ikke navngitt, og har ingen likhet med søstrenes mor Bianca Ponzoni Anguissola, om man skal vurdere ut fra et identifisert portrett malt av Sofonisba c.1557. Modellen er noe enklere kledd enn de tre søstre, og vi kan nok anta at den eldre dame hørte til tjenestefolket.

ANNONSE

Læs også

Læs også