Kunstbilde

Harriet Backer (1845-1932)
Blyant på papir, 19,8 x 34,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo
Signert og datert München, 4/3 1877.

Fra 1874 til 1878 studerte Harriet Backer i München, og i 1875 fikk hun selskap av Kitty Kielland (1843-1914), som hun delte leilighet med før de begge flyttet til Paris og bodde der i årene 1879-89. Nasjonalmuséets portrett i oljefarger (1883) er malt i Paris-tiden.

Det er spekulert en del rundt hvor nært forholdet mellom Harriet Backer og Kitty Kielland var – men det er temmelig sikkert at Kitty Kielland ble meget skuffet da forfatteren Arne Garborg i all hast giftet seg med sin Hulda i 1887. I et brev til ham skrev hun senere:

Det er somme ting, jeg ønskede annerledes, men alt i alt saa tror jeg, det er godt som det er.

ANNONSE

Læs også

Læs også