Kunstbilde

Harriet Backer (1845-1932)
Olje på lerret, 38 x 46 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Man finner pianister i flere av Harriet Backers malerier, best kjent er nok de to bilder med titelen Andante, som vi tidligere har omtalt her. Hennes lillesøster Agathe (1847-1907) var en internasjonalt kjent pianist (og dessuten komponist), men figurerer bare på et par små skisser fra 1890-tallet – begge i Nasjonalmuséet i Oslo. Om skissene er ment som grunnlag for større portretter, er det umulig å si noe sikkert om.

Wilhelm Kempff (1895-1991) spiller annen (og siste) sats, Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen, fra Ludwig van Beethovens klaversonate nr. 27 i e-moll, op. 90 (1814).
ANNONSE

Læs også

Læs også