Kunstbilde

Ole Friele Backer (1907-1947)
Sølvgelatinkopi, NTBs krigsarkiv i Riksarkivet.

Original bildetekst:

Tre småjenter fotografert etter at de hadde sett de norske troppene rykke inn i Kirkenes i begynnelsen av november 1944. De lykkelige smilene feier bort alle tegn på de strabaser som befolkningen i Kirkenes-området måtte gjennomgå før tyskerne ble jaget ut.

Blant de norske troppeme var også Ole Friele Backer med som fotograf, og han dokumenterte både ødeleggelsene og en hardt prøvet befolkning.

ANNONSE

Læs også

Læs også