Kunstbilde

Knud Knudsen (1832-1915)
Albuminkopi fra våtplatenegativ i Nasjonalbiblioteket.

Av Knud Knudsens verk er det bevart 13 500 glassnegativer og omkring 20 000 bilder på albuminpapir. Han var virksom over hele Norge, og her har han gjengitt Suldalsporten i Suldal kommune, Rogaland.

Knudsen benyttet seg av den såkalte våtplate-teknikk, som er beskrevet her. Langsomt og tungvint, men allikevel oppnådde fotografer som Knud Knudsen og amerikanerne Mathew Brady (1822-1896) og Alexander Gardner (1821-1882) fremragende resultater.

ANNONSE

Læs også

Læs også