Kunstbilde

Foto: rubb

Bildet viser en av sykkelstiene som binder Lørenskog sammen med Oslo. Bildet er tatt klokka 16:30 den 7.oktober ved Høybråten stasjon i Oslo, Groruddalen. Det er fortsatt bar asfalt, temperaturen var ca syv grader, men i motsetning til situasjonen på E6 en kilometer unna, er det ikke nevneverdig trafikk her. Tidligere var det kun en enkel gruslagt sti som slynget seg gjennom skogen langs jernbanelinjen.

Hvorfor gjorde man ikke oppgraderingen av stien mer moderat?

Asfaltering av den tidligere stien ville gjøre den mer attraktivt under varierende værforhold. Oppgradert belysning ville gjort den også mer attraktiv i den mørke delen av året, men en regelrett autostrada er ikke nødvendig. Det er ikke trengsel i rushtiden en gang. Antageligvis ferdes det flest på stien i helger og etter arbeid, og da til hundelufting og familieturer.

ANNONSE

Læs også

Læs også