Kunstbilde

Sven Jørgensen (1861-1940)
Olje på lerret, 130 x 159 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Sven Jørgensen ville opprinnelig bli arkitekt, og begynte på von Hannos tegneskole i Christiania. Men han fant snart ut at det var maler han ville bli, og fortsatte studiene ved kunstakademiet i München i 1880.

Det skal nevnes at da Harald Sohlberg i 1890 spurte Erik Werenskiold om å få bli hans elev, hadde ikke Werenskiold anledning, men anbefalte Sven Jørgensen, som han betegnet som en av våre mest lovende yngre kunstnere. Og Sohlberg ble Jørgensens elev på Slagen i Vestfold.

Svært mange av Jørgensens motiver, deriblant Arbeidsløs, hentet sine motiver fra vanlige folks liv på Slagen. Bildet kan se ganske dystert ut – den gang var det ikke lett å være arbeidsløs med en familie å forsørge.

ANNONSE

Øverst til høyre ser vi et bilde av en seilskute. Den gang var Norge en sjøfarts-nasjon, og på sjøen fantes det arbeidsplasser. Antyder kunstneren at mannen gikk til sjøs, eller at familien, som så mange andre skandinaver, kanskje ville ta sjøveien til Amerika?

ANNONSE

Læs også

Læs også