Tavle

Christian Krogh Leiv Eiriksson opdager Amerika (1893)

 

En ven spørger, hvilket perspektiv jeg har på den kendsgerning, at CO2 synes at brede sig i alle skolefag – ligesom der jo heller er en nyproduceret tv-udsendelse, som ikke får fedtet CO2 ind.

Jeg svarede sådan:

Der kan heller ikke længere undervises i historie, for så kommer børnene måske til at høre om årsagen til, at de gamle vikinger for tusind år siden slog sig ned i Grønland – nemlig at det var meget varmere end i dag. De mest opvakte elever vil så spørge, om det skyldtes menneskets udledning af CO2. Historielæreren kommer måske også ind på Den Lille Istid (ca. 1325-1850), da folk døde af sult og sygdomme, fordi kulden fik afgrøderne til at svigte, men det gør han nok ikke, for så får han svært ved at forklare, hvordan CO2 både skaber varme og kulde.

Klimahysteriet er et politisk projekt beregnet på at få skræmte børn og voksne til at acceptere en ny og ondartet form for kommunisme anført af en herskende klasse, der vil bestemme over alle aspekter af såvel det offentlige som private liv.

ANNONSE

Historien er noget vi bestemmer

I 1984 beskriver George Orwell en kommunistisk stat, hvor magthaverne konstant omskriver historien, således at fortidens tildragelser entydigt peger frem mod det paradis, som partiet hævder at have indført.

Sådan er det også klimaeliten, der lever af at skræmme bukserne af skikkelige borgere, så de slipper skillingerne for at afværge Jordens undergang.

Ideen har de fra middelalderens paver, der solgte aflad, så folk mod passende betaling kunne komme ud af skærsilden. Dagens skærsild hedder “klimaforandringer”.

Desværre passer tallene ikke til det storladne projekt. Derfor har såvel canadiske som amerikanske myndigheder slettet historiske temperaturdata og erstattet dem med “modelberegninger”, som viser, at vi snart går op i røg.

Jeg har huset fuldt af gæster, så jeg venter med at bringe de links, der illustrerer problemet. Men andre kan måske finde dem.

ANNONSE