Kunstbilde

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi i Oslo Museum.

Muséets bildetitel er Første kvinne legger stemmeseddelen i urnen ved valget i 1910, Akershus festning (etter alt å dømme i Krigsskolens gymnastikksal). Valgdagene var i oktober i land-distriktene og desember i byene.

I det bildet publiseres, er stemmetellingen for kommunevalget 2019 godt i gang. Siden 1913 har det vært alminnelig stemmerett for alle norske borgere, uansett kjønn.

Men det har ikke alltid vært slik. Den alminnelige stemmerett ble innført gradvis. Alminnelig stemmerett for menn ble innført 1898. Kvinner måtte vente – selv om noen fikk stemmerett ved kommunevalg i 1901, og ved stortingsvalg i 1907 – til 1910 på alminnelig stemmerett ved kommunevalg, og først i 1913 på både stemmerett og ikke minst valgbarhet ved stortingsvalg.

Det kan se ut som om bildet er tatt ved hjelp av datidens blitz – magnesiumpulver.

ANNONSE

Læs også

Læs også