Kunstbilde

Den 1. september 1939 – for nøyaktig 80 år siden – angrep Nazi-Tyskland Polen, og annen verdenskrig var i gang. I Europa var den ikke over før i mai 1945. Det er anslått at et sted mellom 75 og 80 millioner mennesker mistet livet på grunn av denne krigen, og de materielle ødeleggelsene var astronomiske. For Polens del regner man med rundt seks millioner dødsofre – en femtedel av førkrigsbefolkningen – hvorav omtrent halvparten var jøder.

I 1939 var kavaleri en viktig del av den polske forsvarsmakten, og doktrinen var at kavaleriet forflyttet seg til hest, men stred til fots, og bare unntaksvis stred til hest, primært mot en fiende under forflytning før han hadde rukket å grave seg ned. Kavaleriets mobilitet var av stor betydning.

Dagens bilde viser polsk kavaleri ved forsvaret av Sochaczew i september 1939.

I senere tid har det festet seg et bilde av at det polske kavaleri ble satt inn mot tyske panseravdelinger, men dette er ikke korrekt generelt sett, selv om det forekom sammenstøt mellom polsk kavaleri og tysk panser. Om dette kan man lese her.

ANNONSE

Polakkene bet godt fra seg, men var håpløst underlegne med hensyn til flyvåpen og panser – og etter okkupasjonen av Tsjekkoslovakia 1938-39 hadde Nazi-Tyskland i tillegg slått klørne i tsjekkernes pansrede kjøretøyer, og var dermed fullstendig overlegne også på dette området. Den polske motstanden var knust allerede etter vel en måned, den 6. oktober 1939, og Hitler og Stalin kunne forsyne seg med hver sin del av Polen.

Polsk kavaleri før det braket løs.

Den 22. juni 1941 var Molotov-Ribbentrop-pakten historie. Nazi-Tyskland angrep Sovjet-unionen, og etter hvert ble det opprettet polske enheter i Sovjet-hæren. Imidlertid var det en skrikende mangel på polsk-talende offiserer, ettersom rundt 22 000 offiserer fra den polske hæren (som foruten polakker også omfattet ukrainere, hviterussere og jøder, deriblant Baruch Steinberg (1897-1940), sjefsrabbi i den polske hæren) ble myrdet av Stalins NKVD i Katyn-skogen, en gang i 1940.

Alfred Cortot er solist og John Barbirolli dirigent i dette opptaket fra 1935 av annen sats, Larghetto, fra Frédéric Chopins klaverkonsert nr 2, op. 21 i f-moll.

ANNONSE

Læs også

Læs også