Kunstbilde

Nils (Niclas) Hagelberg (1767-1818)
Olje på lerret, 49 x 29,5 cm, privateie.

Nils Hagelberg hadde sin utdannelse fra kunstakademiene i Stockholm og København, og arbeidet for det meste med miniatyrportretter, men også historiemaleri og, som her, genrebilder. Det er nærliggende å anta at han her er påvirket av den franske maler Jean-Baptiste Siméon Chardin (1699-1779).

Carl Gustaf Tessin (1695-1770), som var svensk ambassadør  i Paris fra 1739 til 1742, bygget opp en betydelig samling, som blant annet omfattet bilder av både Chardin, Boucher, van Dyck og Rembrandt. Det er nærliggende å anta at akademielevene fikk mulighet til å gjøre seg kjent med bildene, som senere ble overført til de kongelige samlinger. Tessins bilder befinner seg nå i Nationalmuseum i Stockholm.

Köksinteriöret ligger for tiden til nettauksjon hos Bukowskis, som avsluttes 2. september kl 18.04

ANNONSE

Læs også

Læs også