Kunstbilde

Carl Fredrik Hill (1849-1911)
Olje på lerret, 118 x 125 cm, Nationalmuseum, Stockholm.

Etter studier blant annet ved Konstakademien i Stockholm reiste Carl Fredrik Hill i 1873 til Paris, og arbeidet i fire år intenst med å få bilder antatt ved Salongen. Mesteparten ble refusert, kun to av hans bilder ble antatt.

Hans psykiske helse forverret seg raskt, blant annet etter flere dødsfall i hans nærmeste familie, og i februar 1878 ble det diagnostisert at han led av hallucinationer och förföljelsemani. Hans stil endret seg også betydelig, med blant annet, som det ble sagt, obscena motiv enbart målade i pariserblått och kadmiumgult.

Denne svartkritt-tegningen i Malmö konstmuseum, 17,7 x 21,5 cm, fra Hills sykdomsperiode, er ikke datert, og bærer den latinske påskrift Maledictio gentibus terrae! Amen! (omtrent: Forbannet være jordens folk! Amen!)

ANNONSE

ANNONSE

Læs også

Læs også