Kunstbilde

Sir William Rothenstein (1872-1945)
Olje på lerret, 127,5 x 115,5 cm, The Tate Gallery, London

Tates nettsider finnes en nærmere omtale av bildet.

Titelen Jews Mourning in a Synagogue er muligens noe misvisende. Man har visstnok ikke sørgehøytideligheter i synagoger, og interiøret er, som vi ser i Tates artikkel, ikke hentet fra en synagoge. Kunstneren hadde selv en jødisk familiebakgrunn, men var ikke blant de strengest praktiserende. Han er ellers kjent for sine portretter, som vi kan se en del av her.

Cecilia Bartoli synger Maurice Ravels Kaddish fra Deux Mélodies hébraïques (1914).
Teksten er på et (skal vi si)  høytidelig arameisk, her er en norsk gjendiktning:

Stort og hellig er Ditt opphøyde navn i verden, som Du har skapt etter Din vilje. La Ditt rike komme snarlig, om kort tid, for oss og hele Israel!

Si dertil: Amen!

Ditt store navn være priset, til evig tid og i evigheters evighet. Lovet og priset og forherlighet og opphøyet, oppløftet, æret, berømmet og lovprist vorde Den Helliges navn, Han som står høyt over all lov og pris, sang og trøsteord, som lyder for Ham her i verden!

Si dertil: Amen!

Gi at hele Israels ydmyke bønner må bli mottatt av vår Fader i himmelen!

Si dertil: Amen!

Hans navn være lovet fra nå og i all evighet. Gi at himmelens fred og liv i rikt monn må komme over oss og hele Israel!

Si dertil: Amen!

Han som stifter fred i sine høye himler, Han stifte fred for oss og hele Israel!

Si dertil: Amen!

ANNONSE

Læs også

Læs også