Kunstbilde

Nikolai Astrup (1880-1928)
Tresnitt, 31 x 31 cm, KODE Kunstmuseene i Bergen.

Nederst på trykket er det notert:

Illustration til H. E. Kinck – Tussingen belurer Kapellanen og Præstedatteren paa Isen i Maaneskin

Novellen med titelen Han som var saa fæl til at fri, ble først utgitt i heftet Jul i Norge 1917.

Hans Ernst Kinck (1865-1926) er omtalt som en novellens mester i norsk litteratur – men er nå nærmest totalt bortglemt. I serien Norges nasjonallitteratur (1967), redigert av Edvard Beyer, er to av bindene viet norske noveller, men Kinck er bare omtalt på én side, mellom Knut Hamsun og Tryggve Andersen. I Bokklubbens antologi Perler i prosa (1970), også redigert av Edvard Beyer er han bare nevnt i forordet – men beklagelse over at han ikke er representert. I Vår diktning – Utvalg av norsk litteratur for gymnaset (1953) finner vi to av hans tekster – novellen Den nye kapellanen (1892) og en betraktning over folket i Hardanger. De vitner om en skarp, uhyre velformulert og til dels nådeløs iakttager – og det er kanskje her vi finner en av årsakene til at han ble stuet unna.

Nikolai Astrup har gjort flere tresnitt-illustrasjoner til Kincks noveller, hvor Tussingen figurerer. I dagens bilde vil man legge merke til at fjellpartiet øverst i midten ser ganske kvinnelig ut.

ANNONSE

Læs også

Læs også