Kunstbilde

Sandro Botticelli (1445–1510)
Freske, 345 x 555 cm, Det sixtinske kapell, Vatikanet.

Beretningen om Jesu tre fristelser finner vi i evangeliet etter Matthaeus, 4, 1-11 (DNB 1930):

Da blev Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet firti dager og firti netter, blev han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød! Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Da tok djevelen ham med sig til den hellige stad og stilte ham på templets tinde, og sa til ham: Er du Guds Sønn, da kast dig ned! for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om dig, og de skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten. Jesus sa til ham: Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.

Atter tok djevelen ham med op på et meget høit fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa til ham: Alt dette vil jeg gi dig hvis du vil falle ned og tilbede mig. Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham.

I øvre venstre hjørne finner vi stener for brød, i midten templets tinde (et tempel av stor likhet med italienske kirker), og øverst til høyre det høie fjell, der fristeren til slutt innser at han ikke kommer noen vei, og engler kommer for å tjene Jesus.

Denne beretning finner vi også, med ubetydelige endringer, i evangeliet etter Lukas 4, 1-13 (Marcus 1, 12-13 har ingen detaljer, og Johannes nevner det ikke).

Til venstre i bildet, rett under stener for brød ser det ut som om Jesus gjør englene oppmerksomme på det som skjer i forgrunnen – omtalt i Matthaeus 8, 2-4:

Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre! om du vil, så kan du rense mig. Og han rakte hånden ut, rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! Og straks blev han renset for sin spedalskhet. Og Jesus sa til ham: Se til at du ikke sier det til nogen; men gå og te dig for presten, og bær frem det offer Moses har påbudt, til et vidnesbyrd for dem!

Renselsesritualet for spedalske finner vi i tredje Moseboks fjortende kapitel.

Den helbredede unge mann er i ferd med å vise seg for presten, og bringer et fat med vann og en isop-stilk, bak ham kommer en kvinne med sedertre, og i bakgrunnen, til venstre for presten bringer en annen kvinne en kurv med to høns.

ANNONSE

Et 360 graders panorama over det sixtinske kapell finnes her.

ANNONSE

Læs også

Læs også