Kunstbilde

Jean Leon Gerome Ferris (1863–1930).

Postkort utgitt av The Foundation Press, Inc., 1932 (Library of Congress) etter oljemaleri i Virginia Historical Society, Richmond.

United States Declaration of Independence ble som kjent enstemmig vedtatt av kongressen den 4. juli 1776.

Erklæringen ble for det meste ført i pennen av Thomas Jefferson (1743-1826), med endringer gjort av Benjamin Franklin (1706-1790) og John Adams (1735-1826). Bildet viser de tre Founding Fathers, som møttes i Jeffersons bolig i Philadelphia for å utarbeide dette dokument.

Jeffersons utkast til erklæringen, med tilføyelser av Adams og Franklin, samt Jeffersons notater om endringer foretatt av kongressen, er bevart i Library of Congress.

To av de avbildede skulle senere bli valgt til president, Adams etterfulgte George Washington i 1797-1801, den neste president var Jefferson i årene 1801-09.

ANNONSE

Læs også

Læs også