Kunstbilde

Inger Marie Munch (1868-1952)
Sølvgelatinkopi i Byhistorisk samling, Oslo Museum.

Inger Munch, Edvards lillesøster, arbeidet i 40 år som pianolærerinne på Nordstrand i Oslo. Hun var også en avansert amatørfotograf, og i 1932 ble Akerselven – utarbeidet og fotografert av Inger Munch utgitt av forlaget N.W. Damm og Sønn. I forordet leser vi:

Sommeren 1929 foreslo min bror, Edvard Munch, mig at jeg skulde fotografere våre gamle boliger på Grünerløkken. Jeg gjorde så og drog også op til Brekke og Kjelsås gård hvor vi bodde somrene 1875 og 76. Så fik jeg den idé å ta billeder langs hele Akerselven, fra dens begynnelse ved Oset i Maridalen og til dens utløp i Bjørviken. Da min bror tilbragte sine tidligste ungdomsår i Fossveien 7, er en del av hans første malerier fra utsikten og omegn der tatt med.

Nedre Foss er det siste store vannfallet i Akerselva før den renner gjennom Grønland og Vaterland og etter hvert munner ut i Bjørvika. Fossene i Akerelva drev i sin tid mye industri, men den tiden er for lengst ute.

Bebyggelsen i Inger Munchs fotografi er i praksis totalt forsvunnet, men vi kan fortsatt se spor etter gassklokken til venstre – en sirkelrund plaskedam i den parken som er kjent under navnet Kuba. Bildet ble tatt før kornsiloen (omgjort til studenthybler i 2001, til høyre for fossen) ble reist i 1953.

ANNONSE

Her passer det utmerket med refrenget til sangen om Akerselva, du gamle og grå, fremført på klokkespillet i Oslo rådhus.
ANNONSE

Læs også

Læs også