Kunstbilde

Paul Delaroche (1797-1856)
Olje på lerret, 129 x 98 cm, Wallraf-Richartz Museum, Köln.

Fransk titel: Hérodiade

Herodias (c.15 fvt. — ikke tidligere enn 39 evt.) er blant annet omtalt i evangeliet etter Marcus 6, 17-29 (DNB 1930):

For Herodes hadde selv sendt folk avsted og grepet Johannes og lagt ham i bånd og kastet ham i fengsel for Herodias’ skyld, som var hans bror Filips hustru; for han hadde giftet sig med henne. Men Johannes hadde sagt til Herodes: Det er dig ikke tillatt å ha din brors hustru. Og Herodias bar hat til ham og vilde gjerne slå ham ihjel, men kunde ikke utvirke det. For Herodes fryktet Johannes, fordi han kjente ham som en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham, og når han hørte ham, var han i tvil om mangt og meget, og han hørte ham gjerne. Så kom det en beleilig dag, da Herodes gjorde et gjestebud på sin fødselsdag for sine stormenn og krigshøvdingene og de fornemste i Galilea, og Herodias’ datter kom inn og danset, og Herodes og de som satt til bords med ham, syntes om henne. Og kongen sa til piken: Be mig om hvad du vil, og jeg vil gi dig det! Og han svor henne til: Hvad du ber mig om, det vil jeg gi dig, om det så var halvdelen av mitt rike. Hun gikk da ut og sa til sin mor: Hvad skal jeg be om? Hun sa: Om døperen Johannes’ hode. Og straks skyndte hun sig inn til kongen og bad ham og sa: Jeg vil at du straks skal gi mig døperen Johannes’ hode på et fat. Og kongen blev meget bedrøvet; men for sine eders skyld og for deres skyld som satt til bords, vilde han ikke si nei til henne. Og straks sendte kongen en av sin livvakt avsted og bød ham hente hans hode. Han gikk da avsted og halshugget ham i fengslet, og kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og piken gav det til sin mor. Og da hans disipler hørte det, kom de og tok hans legeme og la det i en grav.

Historien gjentas stort sett uforandret i evangeliet etter Matthaeus, kapitel 14. Herodias og fengslingen av Døperen er også nevnt hos Lukas 3, 19-20. Johannes nevner intet om Herodias eller henrettelsen av Døperen.

Som nylig nevnt omtaler også Flavius Josephus Herodias, men der sies det at begrunnelsen for å rydde Døperen av veien var at han kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko derved at han hadde en stor skare av tilhengere som kanskje kunne starte et opprør.

Evangeliene nevner det ikke, men Herodias’ datter het i følge Flavius Salome (c. 14 – 62-7) – visstnok en grekifisering av det hebraiske Schulamith – og om Herodias hadde flere barn i sine to ekteskap vet vi intet om. En Ikke nærmere spesifisert Salome er nevnt i Marcus 15,40 og 16,1. Man kan nok ikke uten videre gå ut fra at det kan ha vært Herodias’ datter.

ANNONSE

Herodias, Salome og døperen Johannes har inspirert både malere, diktere og komponister. Man kan nevne Stéphane Mallarmés dikt Hérodiade og Oscar Wildes Salome, den sistnevnte var grunnlag for en opera av Richard Strauss. I Richard Wagners Parsifal identifiseres Herodias med heksen Kundry. Lite sies direkte, men Kundry/Herodias skal ha sett Jesus (da han ble ført til Golgatha) og ledd av ham.

Ich sah Ihn Ihn
und lachte…
Da traf mich Sein Blick.
Nun such’ ich ihn von Welt zu Welt,
ihm wieder zu begegnen.
In höchster Not
wähn’ ich sein Auge schon nah,
den Blick schon auf mir ruhn:
da kehrt mir das verfluchte Lachen wieder,
ein Sünder sinkt mir in die Arme!
Da lach’ ich lache,
kann nicht weinen:
nur schreien, wüten,
toben, rasen
in stets erneuter Wahnsinns Nacht,
aus der ich büssend kaum erwacht.

Dette førte til at hun fikk en forbannelse over seg, og måtte være en vandrende jødinne helt til hun hadde lært å gråte – noe hun omsider lærer etter å ha blitt døpt i midten av tredje akt.

Mein erstes Amt verricht’ ich so:
die Taufe nimm,
und glaub’ an den Erlöser!

(Kundry senkt das Haupt tief zur Erde;
sie scheint heftig zu weinen)

Auch deine Träne ward zum Segenstaue:
du weinest – sieh! Es lacht die Aue.

ANNONSE

Læs også

Læs også