Kunstbilde

Valentin de Boulogne? (1591–1632)
Olje på lerret, 99,5 x 52,5 cm, Museum of Fine Arts, Houston.

Attribusjonen til Valentin de Boulogne er usikker, men det synes klart at kunstneren var en av flere franske kunstnere i begynnelsen av 1600-tallet som var sterkt påvirket av Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610).

Apostelen Paulus ble født rundt vår tidsregnings begynnelse, etter egne opplysninger i Tarsus i Kilikia, Lilleasia. Han gikk sannsynligvis bort en gang før Jerusalems ødeleggelse i år 70, noen mener at hans martyrium skjedde i Roma i forbindelse med keiser Neros kristenforfølgelser, mens andre hevder at han reiste videre fra Roma til det nåværende Spania (antydet i hans brev til romerne), og led martyrdøden der.

Og hvorom allting er, Pauli brev er de eldste kjente kristne skrifter, selv om autentisiteten til noen av dem er omdiskutert.

Hans første brev til menigheten i Korint i Hellas er alminnelig ansett som autentisk, og det trettende kapitel er særlig godt kjent. Her etter DNB 1930:

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde; den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet; den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende. For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis; men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.

Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige. For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent. Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

Johannes Brahms (1833-1897) brukte denne teksten, i Martin Luthers tyske oversettelse (noe forkortet) i den siste av sine Vier ernste Gesänge op. 121 (1896).

Dietrich Fischer-Dieskau synger, med Hertha Klust ved klaveret, i et opptak fra 1949.

Her er de deler av teksten Brahms benyttet:

Wenn ich mit Menschen – und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze.
—–
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Worte, dann aber von Angesicht zu Angesichte. Jetzt erkenne ich’s stückweise; dann aber werd ich`s erkennen, gleichwie ich erkennet bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die grösseste unter ihnen.

ANNONSE

Læs også

Læs også