Kunstbilde

Vilhelm Hammershøi (1864-1916)
Olje på lerret, 55 x 51 cm, Nationalmuseum, Stockholm.

Vilhelm Hammershøi har blitt kalt Stilhedens og Ensomhedens Maler. I hans mange interiørbilder finner vi som regel en enkelt person – om noen i det hele tatt-  som hans bror Myntsamleren i Nasjonalmuséet i Oslo, hans fru Ida, ofte bortvendt, og som her hans mor, i ferd med et håndarbeid. Hans fargebruk er oftest dus og dempet, nesten monokrom. Det er spekulert i hvor vidt årsaken kan ha vært en form for fargeblindhet, men det kan ikke sies med sikkerhet.

I et intervju fra 1907 sier Vilhelm Hammershøi:

Jeg har altid syntes, der var saadan en Skønhed over saadan en Stue, selv om der ikke var nogen Mennesker i den, maaske netop, naar der ingen var.

ANNONSE

Læs også

Læs også