Kunstbilde

Tilskrevet både Lucas Cranach d.e. (1472–1553) og Lucas Cranach d. y. (1515–1586).
Olje på tre, 57 x 78 cm, San Diego Museum of Art, San Diego.

Den latinske innskrift øverst til venstre:

FONTIS NYMPHA SACRI
SOMNVM NE RVMPE
QVIESCO

kan muligens gjengis med

Den hellige kildes nymfe, forstyrr ikke (hennes) søvn (og) ro.

Bildet er kjent i flere varianter, og man kan være rimelig sikker på at det stammer fra Cranachs verksted i Wittenberg. Men når det er malt og av hvilken Lucas er mer usikkert – om da ikke noen av deres mange læregutter og assistenter har bidratt før mesteren selv malte de siste strøk – hvilket vi som regel kan ta for gitt. Den enestående og unike kunstner ble først oppfunnet i romantikken, fra slutten av 1700-tallet og fremover.

Nymfene var i den klassiske mytologi små-gudinner med et spesielt ansvar for naturen, oreader for fjell, najader for vassdrag, dryader for trær og nereider for hav. Her er det nok en najade som har lagt seg godt til rette.

ANNONSE

Læs også

Læs også