Kunstbilde

Lucas Cranach den eldre (1472-1553)
Olje på tre, 51,3 x 37,5 cm, North Carolina Museum of Art, Raleigh.

Dette bilde var inntil 1940 i Philipp von Gomperz’ privatsamling i Wien. Som jøde fant han det best å flykte etter Anschluss i 1938. Hans malerisamling ble konfiskert i 1940, og dagens bilde ble i 1943 solgt til stornazisten Baldur von Schirach (1907-1974), som på den tid var Gauleiter og Reichsstatthalter i Wien, for 30 000 Reichsmark. En gang på 1950-tallet ble det solgt i New York, og ved kjøperens bortgang i 1964 deponert i, og i 1984 donert til North Carolina Museum of Art. Philipp von Gomperz’ to grand-nieser Cornelia og Marianne Hainisch gjorde senere krav på bildet, men solgte det i 2000 til muséet for langt under markedspris, så det kunne forbli der.

Det er skrevet E. and A. Silberman Galleries 32 East 57th St. New York 22, NY 2142 Lucas Cranach the Elder (German, 1472-1553) The Virgin and Child på en lapp festet på baksiden. Denne kunsthandelen hadde også en avdeling i Wien, men hvordan bildet havnet i New York er ikke opplyst.

I perioden 1933 til 1945 forsvant mye kunst, både klassisk og entartet i Tyskland og fra tysk-okkuperte områder. Mye ble konfiskert (skalikkesidet for stjålet), og mye ble også dessverre ødelagt i forbindelse med krigshandlinger. Men selv i våre dager kommer kunstverk endelig til rette.

ANNONSE

For vel ett år siden var en nær beslektet Cranach d. e. Dagens motiv hos Document.

Arnolt Schlick (c.1460 – etter 1521): Maria zart (1512?)

ANNONSE

Læs også

Læs også