Kunstbilde

Jan Brueghel den yngre (1601–1678) og Peter Paul Rubens (1577–1640)
Olje på eikepanel, 64 x 61,9 cm, National Gallery of Ireland, Dublin.

Det er bevart flere eksempler på samarbeid mellom disse to flamske kunstnere, Brueghel malte blomster og andre detaljer, mens Rubens konsentrerte seg om figurene. I og for seg en parallell til våre egne Adolph Tidemand og Hans Gude, der Tidemand malte figurene og Gude landskapet, som i den velkjente Brudefærden i Hardanger.

Motivet er hentet fra evangeliet etter Lukas, 10, 38-42 (DNB 1930).

Og det skjedde mens de var på vandring, at han kom til en by, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som hette Maria; hun satte sig ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Marta hadde det meget travelt med å tjene ham; hun gikk da frem og sa: Herre! bryr du dig ikke om at min søster har latt mig bli alene om å tjene dig? Si da til henne at hun skal hjelpe mig! Men Jesus svarte og sa til henne: Marta! Marta! du gjør dig strev og uro med mange ting; men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal tas fra henne.

Vi ser at Lukas ikke spesifiserer stedet, men i evangeliet etter Johannes 11 og 12 oppgis stedet å være Bethania, og Marthas og Marias bror Lazarus omtales også.

ANNONSE

Læs også

Læs også