Kunstbilde

oto: Kaspar Hauser

Det vi kaller løvetann er faktisk en hel slekt i kurvplantefamilien. Når den vokser på “feil” sted, betraktes den ofte som en pest og en plage, seiglivet som den er, og med en helt utrolig produksjon av frø som spres med vinden. Den er u-utryddelig, for ikke å si u-udslukkelig.

Carl Nielsens fjerde symfoni, op. 29 (1916) er av komponisten gitt titelen Det Uudslukkelige. Han bemerker i den korte innledning i partituret at Musik er Liv, som dette uudslukkelig.

Paavo Järvi dirigerer Frankfurt radiosymfoniorkester i et opptak fra 2013.

ANNONSE

Læs også

Læs også