Kunstbilde

Horace Vernet (1789-1863)
Olje på lerret, 86.7 x 131,5 cm, Walters Art Museum, Baltimore, Maryland.

Man kan regne Horace Vernet som en overgangsskikkelse mellom Davids og Ingres‘ klassisisme, og Delacroix’ romantikk. Vernet er spesielt kjent for sine slag-scener, men var også en av de tidligste representanter for fransk orientalisme. Da bildet ble malt, var Vernet direktør for Académie de France i Roma (1828-34), og skulle dermed ha en rimelig god kjennskap til italienske forhold. Inntil 1870 var Roma en del av Kirkestaten – Stato della Chiesa.

Landeveisrøvere (italiensk banditi) var et stort problem i Italia på 1800-tallet – og det ble ikke mindre av at noen forsøkte å lese en slags Robin Hood-romantikk inn i problemet (slik Alexandre Dumas den eldres Greven av Monte Cristo (1844) er et utmerket eksempel på).

ANNONSE

Læs også

Læs også