Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669)
Etsning, 9,5 x 7,2 cm, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.

Nederlandsk titel: De Heilige Familie

Bildet refererer ikke til noen spesiell nytestamentlig tekst – men det er ikke så vanskelig å forestille seg at motivet kan være hentet fra oppholdet i Egyptens land, som beskrevet i evangeliet etter Matthaeus 2, 13-15 og 19-21 (DNB 1930).

Men da de (vise menn) hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det. Da stod han op og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypten, og han blev der til Herodes’ død, forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn.

Men da Herodes var død, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og dra til Israels land! for de er døde som stod barnet efter livet. Og han stod op og tok barnet og dets mor og kom til Israels land.

ANNONSE

Læs også

Læs også