Kunstbilde

Mosaikk i Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna.

Sant’Apollinare Nuovo ble innviet i 504, som slottskapell for østgoterkongen Theoderic den store, som regjerte fra 475 til 526. Han var ariansk, så kirken ble innviet på ny i 561, i keiser Justinian Is regjeringstid (527-565), og alt som kunne minne om arianisme ble fjernet eller endret, også av mosaikkene.

Beretningen om enkens skjerv finner vi i evangeliene etter Marcus og Lukas, her etter Marcus 12, 41-44 (DNB 1930):

Og han satte sig rett imot tempelkisten og så på hvorledes folket la penger i kisten; og mange rike la meget. Og en fattig enke kom og la to skjerver, som er én øre. Da kalte han sine disipler til sig og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Denne fattige enke har lagt mere enn alle de som la i kisten. For de la alle av sin overflod, men hun la av sin fattigdom alt det hun eide, hele sitt livsophold.

Textus receptus har λεπτα δυο ο εστιν κοδραντης – lepta duo o estin kodrantis, og i Vulgata leser vi duo minuta, quod est quadrans. Det er selvfølgelig svært vanskelig å si hvor mye dette skulle tilsvare i dagens pengeverdi – men det er rimelig å anta, ut fra sammenhengen, at det må ha hatt en liten, men ikke helt ubetydelig verdi.

ANNONSE

Læs også

Læs også