Kunstbilde

Włodek Witek (f. 1956), som er født i Polen, og nå arbeider som foto- og papirkonservator ved Nasjonalbiblioteket, viser fra 26. april til 19. mai utstillingen Reiser i tid i Galleri Balder, med adresse Riddervolds gate 9 i Oslo. Bildene som vises er kalotypier – gresk for noe i retning av vakre avtrykk – en fotografisk metode oppfunnet av engelskmannen Henry Fox Talbot (1800-1877), publisert i 1841. Enkelt sagt er det den første praktisk brukbare negativ-positiv-prosess, som gjorde det mulig å lage flere kopier fra det samme negativ. Men bildenes skarphet ble noe redusert, ettersom negativet var på papir, og ikke en glassplate, som den senere våtplate-teknikken (offentliggjort i 1851).

Som mange vil se, er motivet for dagens bilde Domkirkeruinene på Hamar. Kirken ble påbegynt rundt 1152 og ferdig rundt 1200 (og altså omtrent jevngammel med Notre Dame de Paris). Den fikk stå i fred til 1567, da den ble satt i brann under Den nordiske syvårskrig 1563-70. Glasshuset over ruinene ble reist i 1998.

Flere av Włodek Witeks bilder kan sees her.

ANNONSE

Læs også

Læs også