Kunstbilde

Hippolyte Bayard (1801-1887)
Kalotypi (?), 17,6 x 23,3 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

På muséets nettsider hevdes at dette bildet er en albuminkopi, en metode som først ble offentliggjort i januar 1847. Men ut fra gjengivelsen ser det for undertegnede snarere ut som om det er en kalotypi, en prosess først offentliggjort i 1841. Men her må vi ta høyde for at Bayard faktisk var en av pionerene innen fotografi, og stilte ut egne fotografier allerede den 24. juni 1839, snaut en måned før offentliggjørelsen av Daguerres metode den 19. august samme år. Det er ikke utenkelig at han har benyttet en av sine egne metoder.

Notre Dame ble påbegynt rundt 1160, og første byggetrinn – om vi kan bruke den betegnelsen – sto ferdig hundre år senere, i 1260. Arbeidet fortsatte imidlertid fram til 1345. men i de følgende århundrer fikk katedralen stå og forfalle.

Victor Hugos roman Notre Dame de Paris (som på norsk kalles Ringeren i Notre Dame) ble utgitt i 1831, og førte til en fornyet interesse for katedralen. I 1844 beordret kong Louis Philippe (konge fra 1830 til 1848) at katedralen skulle restaureres. De ansvarlige arkitekter var Jean-Baptiste-Antoine Lassus og Eugène Viollet-le-Duc.

ANNONSE

Notre Dame fikk sitt første spir en gang mellom 1220 og 1230, som fikk stå – og forfalle – til 1792, da det ble fjernet. Et nytt spir ble reist i forbindelse med restaureringen rundt 1860. Som vi vet ble det ødelagt av brann den 15. april i år.

ANNONSE

Læs også

Læs også