Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Koldnål og gravstikke, trykket på pergament, 38,1 x 43,8 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York

Det ser ut til at Rembrandt la et stort arbeid ned i denne trykkplaten. Han avsto fra å bruke etsning (der resultatet alltid blir noe uberegnelig), og sikret seg full kontroll med koldnålen – med noen korreksjoner med gravstikken (som hovedsakelig benyttes i kobberstikk). I løpet av arbeidet med platen tok han en god del prøvetrykk, for det meste på forskjellige slags papir. Han varierte også hvordan trykkfargen ble påført platen, og hvilken farge som ble benyttet. Det er ikke langt fra at hvert enkelt trykk er et unikt kunstverk.

Motivet er Jesu korsfestelse og død, som omtales i alle de kanoniske evangelier (om enn med en del variasjon i noen av detaljene).

Slik beskrives det i evangeliet etter Marcus, 15, 22-39 (DNB 1930)

Og de førte ham til stedet Golgata, det er utlagt: Hodeskallestedet, og de gav ham vin med myrra i; men han tok den ikke.

Og de korsfestet ham og delte hans klær imellem sig og kastet lodd om hvad hver skulde få. Det var den tredje time da de korsfestet ham. Og innskriften med klagemålet imot ham lød: Jødenes konge. Og sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høire og en på hans venstre side; og Skriften blev opfylt, som sier: Og han blev regnet blandt ugjerningsmenn.

Og de som gikk forbi, spottet ham, og rystet på hodet og sa: Tvi dig, du som bryter ned templet og bygger det op igjen på tre dager! frels dig selv og stig ned av korset! Likeså spottet også yppersteprestene ham sig imellem sammen med de skriftlærde og sa: Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse! La nu Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se det og tro! Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.

Og da den sjette time var kommet, blev det mørke over hele landet like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo’i! Elo’i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig? Og da nogen av dem som stod der, hørte det, sa de: Se, han roper på Elias! Men en løp frem og fylte en svamp med eddik og stakk den på et rør og gav ham å drikke og sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned! Men Jesus ropte med høi røst og utåndet. Og forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst. Men da høvedsmannen, som stod like imot ham, så at han utåndet med et sådant rop, sa han: Sannelig, denne mann var Guds Sønn!

Arioso Ach, Golgotha og arie Seht, Jesus hat die Hand, fra Johann Sebastian Bachs Matthaeus-Passion. Solisten er Kathleen Ferrier (1912-1953).
ANNONSE

Læs også

Læs også