Kunstbilde

Emil Nolde (1867-1956)
Olje på lerret, 86 x 107 cm, Statens Museum for Kunst, København
Tysk titel: Abendmahl

Nattverden er omtalt både i apostelen Paulus’ første brev til korintierne, 11, 23-26 (DNB 1930):

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

og dessuten i de tre synoptiske evangelier, her etter Marcus 14, 22-25 (DNB 1930):

Og mens de åt, tok han et brød, velsignet og brøt det, gav dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket og gav dem; og de drakk alle av den. Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som utgydes for mange. Sannelig sier jeg eder: Jeg skal ikke mere drikke av vintreets frukt før den dag jeg skal drikke den ny i Guds rike.

Som vi kan lese i Den store danske ble bildet i 1913 innkjøpt til Städtisches Museum i Halle. Men i likhet med annen Entartete Kunst, ble det beslaglagt i 1937. Noldes svoger fikk imidlertid kjøpe bildet for hard valuta, og overlot det til kunstnerens varetekt. Dette, og flere andre bilder ble gjemt bort, og ikke tatt fram igjen før i august 1948, heldigvis uten skader. Ved Noldes bortgang var Nadveren blant de bilder som ble testamentert til Statens Museum for Kunst. (Det er imidlertid hevdet at bildet rettelig hører hjemme i muséet i Halle).

Nattverden, slik den presenteres i Johann Sebastian Bachs Passio secundum Matthaeum, med tekst fra Martin Luthers tyske bibeloversettelse.
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også