Kunstbilde

Lorenzo Maitani (c.1275-1330) og assistenter.
Relieff på vestfasaden av katedralen i Orvieto, påbegynt i 1290.

Jesu inntog i Jerusalem er omtalt i alle de fire kanoniske evangelier, her etter Marcus 11, 1-11 (DNB 1930):

Og da de kom nær til Jerusalem, til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av sine disipler avsted og sa til dem: Gå bort til den by som ligger rett for eder, og straks I kommer inn i den, skal I finne en fole bundet, som ennu aldri noget menneske har sittet på; løs den, og før den hit! Og dersom nogen sier til eder: Hvad er det I gjør? da skal I si: Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen. Og de gikk avsted, og fant folen bundet ved døren utenfor på gaten og løste den. Og nogen av dem som stod der, sa til dem: Hvad er det I gjør? løser I folen? Men de sa til dem så som Jesus hadde sagt; og de lot dem få den. Og de førte folen til Jesus, og la sine klær på den; og han satte sig på den. Og mange bredte sine klær på veien, andre løvkvister, som de hadde hugget på markene. Og de som gikk foran, og de som fulgte efter, ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høieste! Og han gikk inn i Jerusalem i templet og så sig om overalt, og da det alt var sent på dagen, gikk han ut til Betania med de tolv.

Katedralen i Orvieto ble bygget, etter ordre fra pave Urban IV (c.1195-1264, pave fra 1261) for å minnes miraklet ved messen i Bolsena nær Orvieto i 1263, der trans-substansiasjonen manifesterte seg ved at alterbrødet blødde så kraftig at det dannet flekker på alterduken. Denne duken har sitt eget kapell i katedralen.

ANNONSE

Læs også

Læs også