Kunstbilde

Romersk marmorkopi etter hellenistisk original, 123 x 100 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

Denne hellenistiske skulptur (annet til første århundre fvt.) er kjent fra et stort antall romerske kopier. Denne kopi dateres av de fleste til det annet århundre evt, muligens keiser Hadrians tid(117-38), noe som antydes av meiselarbeidet. De brune flekkene er ikke egentlig forurensninger, men en patina som er resultatet av en langsom oksydering av det ofte jernholdige greske marmor, som også var de romerske billedhuggeres foretrukne materiale. Denne patina er et sikkert tegn på at en skulptur virkelig stammer fra antikken.

De tre chariter – via latin gratier – regnes i alminnelighet som døtre av Zevs/Jupiter, men hvem som var deres mor er det ikke full enighet om. Deres navn var, fra den eldste til den yngste Aglaia, Eufrosuni og Thaleia, som betyr noe i retning av henholdsvis prakt, god stemning og festligheter.

Vi lar Johann Wolfgang von Goethe og Gustav Mahler avrunde denne lille 8. mars-epistel:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird’s Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist’s getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.
ANNONSE

Læs også

Læs også