Kommentar

Vil man lytte til fornuften og logikken så er valget klart: Muslimer lader sig ikke integrere i vestlige samfund. Den konklusion har den nederlandske forsker Ruud Koopsmans draget efter 20 års forskning.

Han er krystalklar:

Ruud Koopmans har forsket i integration i mere end 20 år – og han kan ikke pege på et eneste vestligt land, der har succes med at integrere muslimer

En stor tak til Troels Heeger og Berlingske for et uddybende interview der ikke efterlader nogen tvivl.

Er der ingen lysende eksempler og solstrålehistorier, der giver os grund til at håbe på en lydefri integration af store muslimske grupper?

»Nej,« lyder det prompte fra Ruud Koopmans, der i mere end 20 år har forsket i integration og assimilation blandt europæiske muslimer. Han har netop udgivet bogen »Het vervallen huis van de islam. Over de crisis van de islamitische wereld« (Islams forfaldne hus. Om krisen i den islamiske verden, red.)

Koopmans taler ikke ind i et vakuum. Hans ord svarer til hvad mange i dag føler, hvad enten de giver åbent udtryk for det eller tænker det i sit stille sind.

Den pro-islamske venstrefløj og den tøvende borgerlighed er ved at tabe. Det repræsenterer et stort skel i dagens politiske situation.

Det betyder at ikke bare Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen taber, men også Emmanuel Macron og Angela Merkel som de har bundet sig til.

En afgrund åbner sig: Enten stoler man på fornuften eller også styrter man ned.

Når en så betydelig forsker som Ruud Koopmans tør kalde tingene ved deres rette navn, og Berlingeren giver ham plads, så er der ingen vej tilbage. Heller ikke for Berlingske.

ANNONSE

Lad os minde om at Koopmans for seks år siden gjorde et banebrydende studie, der viste at muslimer i Vesteuropa ville sætte sharialove over sekulære love.

Undersøgelsen viste blandt andet, at to tredjedele af de adspurgte muslimer anser religiøse regler for vigtigere end lovgivningen i det land, de bor i. Godt 60 pct. af de adspurgte afviste at være venner med en homoseksuel person, mens 45 pct. afviste venskab med jøder. »Resultaterne modsiger klart den ofte fremførte påstand om, at islamisk religiøs fundamentalisme er et marginalt fænomen i Vesteuropa,« konkluderede Koopmans i 2013.

Nu siger Koopmans at udviklingen går i den forkerte retning. Han har udvidet perspektivet til at gælde hele den islamske verden: 47 lande hvor muslimer er i flertal.

Muslimer er ikke vant til at underordne sig. De er tvært imod vant til at andre underordner sig islam. Derfor genskaber de parallelsamfund i Vesten, under liberalisternes åbne arme.

»For enhver, der tager fakta og data seriøst, er det ubestrideligt, at det står værre til med integrationen af muslimer end med andre grupper af indvandrere. Det er der ingen tvivl om. Der er heller ingen tvivl om, at hos de fleste andre grupper af indvandrere ser vi store fremskridt fra én generation til den næste. Det er ikke fuldstændig fraværende hos muslimer, men forandringen er meget langsommere,« siger han.

Koopmans konstaterer at den islamiske verden gør det dårligere end resten af verden. Den er så at sige koblet af og fungerer ikke i gensidig påvirkning.

»Jeg slår fast, at den islamiske verden på alle disse punkter præsterer negativt i forhold til resten af verden. Og det har den gjort i stigende grad i de seneste 50 år,« siger Ruud Koopmans over telefonen fra Amsterdam.

Nu er islams dysfunktionalitet kommet til Vesten og problemerne vedbliver at vokse.

Den grundlæggende årsag finder Koopmans i religionen. Han giver en lille gestus til den politiske korrekthed ved at sige, at det er fortolkningen af Koranen, det er noget galt med. Men siger så at denne læsning som netop er rodfæstet i Koranens uforanderlighed, truer verdensfreden.

»Budskabet i min bog er ikke, at der er noget uforanderligt galt med islam i sig selv, men at der er et problem med den måde, hvorpå mange muslimer og på et globalt plan mange muslimske lande fortolker islam. Nemlig på en måde der grundlæggende hævder, at Koranen og sunna skal tages bogstaveligt, og at den måde, profeten levede på i det 7. århundrede, skal være målestokken for, hvordan muslimer bør leve i det 21. århundrede,« siger Ruud Koopmans.

»Den slags islam er for det første en trussel mod verdensfreden. For det andet hindrer den integrationen.«

En stigende muslimsk befolkning i Vesten truer samfundenes funktionalitet og ikke mindst sammenhængskraft. Men fremdeles prøver politikerne at løse problemerne ved at smide penge efter dem.

»Det er i høj grad de samme årsager, der også er skyld i, at de muslimske oprindelseslande klarer sig skidt: Det handler om konservative synspunkter på kvindens rolle, kvinder der ikke i tilstrækkelig høj grad deltager på arbejdsmarkedet, høje fødselstal og lav investering i børnenes uddannelse, hvilket overfører problemet til næste generation. Derudover er fremkomsten af islamisk fundamentalisme i oprindelseslandene også en faktor, delvis fordi migranterne tager den med sig, delvis fordi de er påvirket af den propaganda, der kommer fra den muslimske del af verden,« siger Ruud Koopmans.

De marxistiske forklaringsmodeller nægter at forholde sig til religion og kultur som primære årsager. Derved bliver deres funktion som repressionsinstrument stadig tydeligere. Vreden mod venstrefløjen vokser.

Det er farligt at eliten har gjort kampen mod højrepopulismen til overordnet mål. Det er netop dagens politik der stimulerer højrefløjen, siger Koopmans.

»Nogle mennesker modsætter sig kraftigt mine konklusioner. Nogle gange med argumenter, men for det meste med personangreb. De afviser mine resultater og vil ikke diskutere. I stedet siger de bare: Det spiller højrepopulisterne i hænde, og vi bør ikke diskutere det. Som om det ikke spiller højrepopulisterne i hænde, hvis vi undlod at diskutere det,« siger han.

Valget danskerne står overfor er meget enkelt formuleret: Vil man Danmark eller vil man islam? Der er ingen mellemting.

 

 

 

ANNONSE

Læs også

Læs også