Kunstbilde

Vasilij Dmitrijevitsj Poljenov (1844-1927).
Olje på lerret, 173 x 280 cm, Det russiske kunstakademis samlinger, St. Petersburg.

Russisk titel: Воскрешение дочери Иаира – Voskresjenie dotsjeri Iaira, Gjenoppvekkelsen av Jairus’ datter.

Denne beretningen finner vi i alle de tre synoptiske evangelier, her etter Marcus 5, 22-24 og 35-43 (DNB 1930), dessuten i Matthaeus 9 og Lukas 8.

Og det kom en av synagoge-forstanderne ved navn Jairus; og da han så ham, falt han ned for hans føtter, og han bad ham meget og sa: Min datter ligger på det siste; kom og legg dine hender på henne, så hun må bli frelst og leve! Og han gikk bort med ham, og meget folk fulgte ham, og de trengte ham.

Mens han ennu talte, kom det folk fra synagoge-forstanderen og sa: Din datter er død; hvorfor umaker du mesteren lenger? Men Jesus hørte det ord som blev sagt, og sa til synagoge-forstanderen: Frykt ikke, bare tro! Og han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. Og de kom til synagoge-forstanderens hus, og han så en larmende hop og folk i stor gråt og jammer, og han gikk inn og sa til dem: Hvorfor larmer og gråter I? Barnet er ikke død; hun sover. Og de lo ham ut. Men han driver alle ut, og tar med sig barnets far og mor og dem som var med ham, og går inn der hvor barnet var. Og han tar barnet ved hånden og sier til henne: Talita kumi; det er utlagt: Pike! jeg sier dig: Stå op! Og straks stod piken op og gikk omkring; for hun var tolv år gammel. Og de blev storlig forferdet. Og han bød dem strengt at ikke nogen skulde få dette å vite; og han sa at de skulde gi henne noget å ete.

Ett av de få steder i evangeliene der Jesus siteres på arameisk (transkribert til gresk) er ταλιθα κουμι – talitha koumi. Arameisk ble innført som administrasjonsspråk i perserriket, og fortrengte etter hvert hebraisk som talespråk i Det hellige land, selv om senere også den hellenistiske variant av gresk som kalles koini (det vanlige) ble det alminnelige dannede skrift- og talespråk – det språk Det nye testamente er forfattet på.

ANNONSE

Læs også

Læs også