Kunstbilde

Duccio di Buoninsegna (1255-1319) og hans assistenter.
Tempera og forgylling på tre, 58 x 52,5 cm, Museo dell’Opera del Duomo, Siena.

Bildet er en del av en altertavle fra domkirken i Siena, der det dominerende motiv på forsiden er en tronende Madonna, på italiensk kalt en Maestà. Dette bildet finner vi i øverste rad på front-siden, nest lengst til høyre. Det skal nevnes at den italiensk-språklige Wiki-siden gir langt fyldigere opplysninger om enkeltbildene (altertavlen har bilder på begge sider). Mesteparten av altertavlen er fortsatt i Siena, men noen paneler har havnet i andre muséer – eller har dessverre gått tapt.

Jesu mor Maria er nevnt i alle de kanoniske evangelier, og dessuten i Apostlenes gjerninger 1,14, der det fortelles at hun deltok i bønn sammen med apostlene, Jesu brødre og noen andre kvinner. Jesu mor er også indirekte nevnt, uten navngivelse, i apostelen Paulus’ brev til galaterne, 4,4. I evangeliet etter Johannes 19, 26-27 heter det at den disippel Jesus elsket fikk i oppdrag å være noe i retning av verge for henne. Og fra denne stund tok disippelen henne hjem til sig. Denne disippel navngis ikke, men er i tradisjonen forstått som apostelen og evangelisten Johannes. Han er gjengitt til høyre i bildet foran båren, der han holder en palmegren, ikonografisk å forstå som et seierstegn.

Opp gjennom årene har det utviklet seg en Mariologi, og det har også dannet seg en mengde legender. Gjeldende katolsk doktrine er sammenfattet her.

Den 1. november 1950 bekreftet pave Pius XII (1876-1958, pave fra 1939) offisielt Marias himmelfart.

ANNONSE

Læs også

Læs også