Kunstbilde

Lucas Cranach den eldre (1472-1553)
Olje på tre, 37,5 x 24,4 cm, privateie.

Ved auksjon hos Christie’s i London den 12. desember 2001 falt tilslaget ved GBP 608 750 – atskillig høyere enn prisantydningen på GBP 3-400 000. Etter dagens kurs skulle det bli godt over seks millioner NOK.

Portrettmodellene er Katharina von Bora (1499-1552) og hennes ektemann Martin Luther (1483-1546), som ble gift i 1525, året før bildet ble malt.

Hva Cranach-malerier angår, er det ofte ikke så enkelt å avsløre hvem som har utført dem, den eldre eller den yngre (1515-1586). Men dette bildet er påført dateringen 1526, da den yngre bare var 11 år gammel, og muligens bare var sysselsatt med å blande farger og preparere treplater. Men det var også sysselsatt assistenter og læregutter ved Cranachs verksted, så man kan ikke med full sikkerhet tilskrive bildet noen spesiell kunstner. Disse to portretter er kjent i mange varianter, og i vekslende kvalitet. Men i akkurat dette tilfellet er det sannsynlig at mesteren selv har fullført arbeidet.

ANNONSE

Læs også

Læs også