Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Etsning på papir, 14,9 x 10,7 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.

Ut fra andre bevarte portretter er det gode grunner til å anta at dette er et portrett av rabbi Samuel Menasseh ben Israel (1604-1657), født på Madeira, som fra 1610 var bosatt i Nederlandene.

Det er godt dokumentert at Rembrandt hadde utstrakt kontakt med det sefardiske miljøet i Amsterdam, den gang ett av Europas betydeligste. Det har vært spekulert rundt hvor vidt Rembrandt selv hadde en jødisk bakgrunn, men dette lar seg ikke bekrefte av noen bevarte kilder. Det som er bekreftet, er at hans mor var katolikk og hans far protestant. En utmerket artikkel rundt dette finnes her.

ANNONSE

Læs også

Læs også