Kunstbilde

Wilhelm Holter (1842-1916)
Olje på lerret, 106 x 88 cm, Oslo Museum.

Wilhelm Holter avla juridisk embetseksamen 1868, men kom på andre tanker, og begynte ved Knud Bergsliens og Morten Müllers malerskole våren 1873. Deretter studier ved kunstakademiet i Karlsruhe under Hans Gude 1873–75 og under Carl Gussow våren 1875, og ved kunstakademiet i Berlin under Carl Gussow 1875–78. Hans yngre bror var komponist og dirigent Iver Holter (1850-1941). Wilhelm Holter var for det meste aktiv som portrettmaler.

Portrettmodellen er fru Cathrine van Kervel Schlytter, (1855-1917) gift med kammerherre Carsten Henrik Carstensen Schlytter (1854-1921). Hun var en yngre søster av Wilhelmine van Kervel Barth (1854-1902), som var gift med sjøoffiser og marinemaler Carl Wilhelm Bøckmann Barth (1847-1919).

Wilhelmine van Kervel Barths portrettbyste i bronse, utført av den danske billedhugger Vilhelm Bissen (1836-1913) og oppstilt på hennes gravmonument på Vår Frelsers gravlund i Oslo, ble stjålet i begynnelsen av juli 2014, men kom raskt til rette igjen. Den er foreløpig ikke ført tilbake til gravmonumentet.

ANNONSE

Saken er omtalt her.

ANNONSE

Læs også

Læs også