Kunstbilde

Rogier van der Weyden (c.1400-1464)
Olje på tre, 96 x 140 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Motivet er inspirert av evangeliet etter Johannes, 19, 25-37 (DNB 1930)

Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor: Kvinne! se, det er din sønn; derefter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til sig.

De avbildede personer lar seg identifisere som fra venstre kvinnen med salvekrukken (av tradisjonen forstått som Maria Magdalena), den elskede disippel (forstått som apostelen og evangelisten Johannes), Jesu mor i blått og hvitt under den korsfestede, deretter det fromme ektepar som bekostet altertavlen, og ytterst til høyre den hellige Veronica (som ikke er nevnt i de kanoniske evangelier) med sin svededuk.

ANNONSE

Læs også

Læs også