Kunstbilde

Kobberstikk utført av Domenico Cunego (1727-1803) etter tegnet forelegg av Stefano Piale (1753-1809), 29,9 x 46,4 cm, Thorvaldsens museum, København.

Den gjengitte sarkofag, funnet i Roma ved Via Appia Antica i 1775, befinner seg nå i Ny Carlsberg Glyptotek i København. En tidligere eier, den danske arkeolog og numismatiker Georg Zoëga (1755-1809) har påført stikket notater med blyant. Etter hans bortgang havnet hans samlinger hos hans venn, den store dansk/islandske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844).

I følge mytene var Ariadne datter av kong Minos på Kreta, og hjalp Thesevs med både å finne vei i Labyrinten, og drepe monstret Minotauros (som faktisk var hennes halvbror). Men Thesevs sviktet Ariadne til fordel for hennes søster Faidra. Ariadne ble etterlatt på Naxos, men til alt hell dukket Dionysos og hans følge opp, og det ble et par av Dionysos og Ariadne.

På muséets nettsider finner vi denne utmerkede artikkelen.

Sarkofagen er utført i parisk marmor, trolig en gang i keiser Septimius Severus‘ regjeringstid (193–211). Den ble funnet på kardinal Antonio Casalis (1715-1787) vinmark ved Porta San Sebastiano i Aurelians bymur, og derfor omtales den som Casali-sarkofagen. Hvem den ble laget for, vet man ikke.

ANNONSE

ANNONSE

Læs også

Læs også